ล้อวงศ์งามภาษาอังกฤษเขียนยังไงกันแน่

ผู้จดทะเบียนนามสกุลคนแรกของครอบครัวคาดหวังให้เขียนว่า Lorwongam-ngam แต่จากประสบการณ์การเขียนนามสกุลด้วย ไฮเฟนแบบนี้อาจมีปัญหาในการกรอกข้อมูลประวัติในต่างประเทศ จนบางคนก็เขียนโดยการตัด ไฮเฟ่นทิ้งไป Lorwongngam แต่นั่นแหละก็จะมีปัญหาให้การสะกดคำทั้งยาวทั้งซ้ำซ้อน ผมเลยเขียนนามสกุลของเราเพียงแค่…
Lorwongam

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *