ความหมายของล้อวงศ์งาม

วันนี้ฟังธรรมท่าน ปอ. ปยุตโต ท่านบอกว่า ล้อนี้แปลว่าจักร ซึ่งมนุษย์และสัตว์เนี่ยมันมีอยู่ 4 จักรคือยืน เดิน นั่ง นอน หรือเอาให้ชัดก็แปลว่าอริยาบทนั่นเอง เช่น จตุจักร ก็เป็นที่ทำให้ใช้อริยาบท ๔ คือยืน เดิน นั่ง นอน ส่วนบุคคลที่มีจักรทั้ง ๔ เพื่อความสุขของมหาชน เรียกว่า จักรพรรดิ ได้ยินดังนั้นก็เลยเข้าใจว่า ล้อ (จักร) วงศ์งามนามสกุลของเราน่าจะหมายถึง “วงศ์ (ตระกูล) ของผู้มีอิริยาบทงดงาม” หรือเปล่า ไมไ่ด้ถามคนตั้ง…หุหุ ที่มา: ความหมายของล้อวงศ์งาม – อธิปัตย์ ล้อวงศ์งาม | Atipat Lorwongam | 罗宗保

ล้อวงศ์งามภาษาอังกฤษเขียนยังไงกันแน่

ผู้จดทะเบียนนามสกุลคนแรกของครอบครัวคาดหวังให้เขียนว่า Lorwongam-ngam แต่จากประสบการณ์การเขียนนามสกุลด้วย ไฮเฟนแบบนี้อาจมีปัญหาในการกรอกข้อมูลประวัติในต่างประเทศ จนบางคนก็เขียนโดยการตัด ไฮเฟ่นทิ้งไป Lorwongngam แต่นั่นแหละก็จะมีปัญหาให้การสะกดคำทั้งยาวทั้งซ้ำซ้อน ผมเลยเขียนนามสกุลของเราเพียงแค่…Lorwongam